NAJWIĘKSZA CHARYTATYWNA LIGA FUTSALU W POLSCE!

Organizatorzy

Organizatorem NLF jest Stowarzyszenie "Cała Naprzód". Naszą misją jest niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, głównie poprzez przygotowywanie i realizację charytatywnych imprez kulturalnych oraz sportowych, z których dochód przeznaczamy na pomoc tym osobom, przede wszystkim na prowadzenie terapii i zakup sprzętu medycznego. "Cała Naprzód" kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości, niezależności, przyjaźni oraz ideą dobra wspólnego.

 
Cała Naprzód to:
11 lat istnienia
70 osób niepełnosprawnych oraz instytucji charytatywnych objętych wsparciem
Setki zorganizowanych imprez i zbiórek publicznych
Tysiące darczyńców
Prawie milion złotych udzielonej pomocy

Organizacja pożytku publicznego
Niedzielna Liga Futsalu - inicjatywa roku 2013 w Gliwicach oraz marka Zakup Prospołeczny 2017
Skup Kultury - inicjatywa roku 2015 w Gliwicach
Organizacja roku 2011 i 2013 oraz wyróżnienie 2015 w Gliwicach
Lokalni Bohaterowie Województwa Śląskiego 2017

Więcej info: www.calanaprzod.org