NAJWIĘKSZA CHARYTATYWNA LIGA FUTSALU W POLSCE!

FAQ

CZY MOGĘ DOŁĄCZYĆ DO NLF JAKO DRUŻYNA I JEŻELI TAK, TO KIEDY I W JAKI SPOSÓB?
Tak, NLF jest ligą otwartą. Zgłoszenie możesz wysłać choćby teraz pod adres niedzielnaligafutsalu@gmail.com. Jeżeli w lidze jest komplet drużyn wpiszemy Twoją drużynę na listę rezerwową i będziemy kontaktować się od razu, gdy tylko zwolni się miejsce lub na przełomie sezonów.

CZY MOGĘ DOŁĄCZYĆ DO NLF JAKO ZAWODNIK I JEŻELI TAK, TO KIEDY I W JAKI SPOSÓB?
Tak, część drużyn poszukuje nowych zawodników. Najlepiej zamieścić swoją kandydaturę na facebooku Niedzielnej Ligi Futsalu.

ILE PŁACĘ ZA JEDEN MECZ W NLF?
Opłaty za udział w NLF nie są pobierane od poszczególnych zawodników, tylko od drużyn i nie za pojedyncze mecze, tylko za całą ligę. Jeżeli jednak chcesz wiedzieć jaki jest koszt udziału właśnie Ciebie, jako zawodnika, to możesz to policzyć dosyć łatwo. Podziel kwotę wpisowego przez liczbę kolejek i liczbę osób w drużynie. Załóżmy, że grasz w drużynie złożonej z 10 zawodników. Przy 28 zespołach w lidze Twój koszt udział w jednym meczu, to niecałe... 6 złotych. Tak, mniej niż piwo w knajpie.

CZY MAMY MOŻLIWOŚĆ PRZEŁOŻENIA SPOTKANIA?
Tak. Przekładaniu spotkań poświęciliśmy cały jeden punkt regulaminu. 

ILE SPOTKAŃ MOŻEMY PRZEŁOŻYĆ?
Jedna drużyna ma możliwość przełożenia z własnej inicjatywy jednego spotkania na rundę. 

W JAKI SPOSÓB PRZEŁOŻYĆ SPOTKANIE?
W tym miejscu opisujemy przełożenie meczu na przykładzie.

Pędzące Kobry w 2 kolejce nie mogą zagrać, bo mają całodniowy turniej.

- Kapitan Pędzacych Kobr kontaktuje się z drużyną Cała Naprzód;
- Cała Naprzód zgadza się na zamianę;
- Bezimienni zgadzają się zagrać z Całą Naprzód zamiast Pędzących Kobr.

Należy pamiętać, że taka zamiana ma wpływ nie tylko na kolejkę, w której jest faktyczna zamiana, w tym przypadku kolejkę 2, ale też na kolejkę w przyszłości, w opisywanym przypadku kolejkę 12.

- Aby koordynator mógł dokonać korekty w terminarzu należy wysłać na adres e-mail: niedzielnaligafutsalu@gmail.com obie zmienione kolejki, wedle schematu opisanego niżej. 

Terminarz przed zamianą:
2 KOLEJKA 2015-09-13
08:00 Pędzące Kobry - Cała Naprzód
10:00 Bezimienni - Amplio Młode Wilczki
12 KOLEJKA 2015-11-29
08:00 Cała Naprzód - Bezimienni
11:20 Pędzące Kobry - ZAZ Zabrze

Terminarz po zamianie:
2 KOLEJKA 2015-09-13
08:00 Bezimienni - Cała Naprzód
10:00 Bezimienni - Amplio Młode Wilczki
12 KOLEJKA 2015-11-29
08:00 Cała Naprzód - Pędzące Kobry
11:20 Pędzące Kobry - ZAZ Zabrze

CZY MAMY MOŻLIWOŚĆ WYBORU GODZINY ROZGRYWANIA SPOTKAŃ?
Tak.
 
1. Drużyna ma prawo zgłosić do organizatora prośbę o rozgrywanie spotkań o konkretnej godzinie.
2. Raz zgłoszona i pozytywnie rozpatrzona przez organizatora prośba uwzględniana jest również w terminarzach przyszłych sezonów, aż do chwili rezygnacji drużyny z danej godziny, rezygnacji drużyny z rozgrywek, jej usunięcia przez organizatora lub innych okoliczności powodujących brak drużyny w rozgrywkach.
3. Prośby o rozgrywanie spotkań o konkretnej godzinie można zgłaszać do organizatora przed rozpoczęciem sezonu do chwili rozlosowania terminarza na dany sezon.
4. Od dnia rozlosowania terminarza do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem sezonu drużyny mają prawo dokonywać zamian godzin gry w ramach indywidualnych ustaleń. Ustalenia te do 7 dni kalendarzowych od rozpoczęcia sezonu należy przekazać organizatorom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie uznania ustaleń.
5. W przypadku, gdy termin pomiędzy rozlosowaniem terminarza a rozpoczęciem sezonu jest krótszy, niż 7 dni kalendarzowych, drużyny nie mają prawa dokonywać zamian godzin gry w ramach indywidualnych ustaleń.
6. W przypadku, gdy drużyna zgłasza prośbę o rozgrywanie spotkań o konkretnej godzinie, a godzina ta jest już zajęta przez inną drużynę, organizator wskazuje najbliższą wolną godzinę.
7. w przypadku, gdy w trakcie sezonu drużyna zacznie grać w innej grupie, jej termin ulega zwolnieniu wyłącznie na czas trwania tej rundy.
8. Drużyny, które mają ustalone konkretne godziny spotkań traktowane są w trakcie losowań jako rozstawione.
9. Zgłoszenia gry o konkretnej godzinie rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do organizatora.
10. Próśb dotyczących chęci rozgrywania spotkań o konkretnej godzinie nie trzeba uzasadniać.
11. Organizator wysyła do drużyny informację o zajętych przez inne drużyny godzinach na jej wniosek. 

CZY MOGĘ GRAĆ W DWÓCH DRUŻYNACH, JEŻELI GRAJĄ ONE W RÓŻNYCH GRUPACH (DOTYCZY LIGI, W KTÓREJ SĄ DWIE GRUPY)?
Niestety nie. Zgodnie z regulaminem jeden zawodnik może być zgłoszony do gry tylko w jednej drużynie.

CZY JAKO DRUŻYNA MAM WPŁYW NA KSZTAŁT NLF?
Tak, zależy nam, żeby NLF była jak najbardziej prospołeczną inicjatywą, również w zakresie zarządzania ligą. Temu służyć ma instytucja Rady Kapitanów NLF. W przypadku, jeżeli któryś z kapitanów NLF uzna, że jest istotna kwestia dotycząca funkcjonowania ligi, którą chciałby poddać pod głosowanie, może przesłać ją do nas na e-mail, my wniosek wyślemy do wszystkich kapitanów w formie zapytania z 14-dniowym terminem na odpowiedź oraz opublikujemy na stronie internetowej, a w przypadku, gdy ponad połowa kapitanów opowie się za (tj. przy np. 28 zespołach, co najmniej 15 poprze ideę) pomysł ten zostanie wdrożony. 

CZY ZA UDZIAŁ W ROZGRYWKACH WYSTAWIANA JEST FAKTURA?
Tak. Za udział w rozgrywkach wystawiamy faktury.

CZY FAKTURA MOŻE BYĆ WYSTAWIONA NA SPONSORA NASZEJ DRUŻYNY?
Tak. Faktura może być wystawiona na sponsora drużyny.

GDZIE ZNAJDĘ DANE KONTA DO WPŁATY ZA NLF?
Dane znajdują się w zakładce kontakt.